20 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Економічні системи суспільства: поняття, структура, загальна характеристика окремих елементів.№ роботи: 993
розділ: Політекономія
тип: Контрольна робота
об'єм: 15
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3
1. Зміст економічної системи....................... .............................. ............................4

2. Характеристика структурних елементів економічної системи....................... 7
3. Типи економічної системи………………………………………………….... 12
Висновки.................. .............................. .............................. .............................. ....14
Список використаних джерел........................ .............................. ........................15
   
Список літератури

1. Барвихин А.П. Политэкономия.- М.: Финпресс, 2000
2. Грабовський В.В Основи економічної теорії: Підручник. – К.: Либідь, 1999.
3. Клименко О.С. Мікроекономіка: Підручник. – К.: Либідь, 2002.
4. Основи економічної теорії: політ економічний аспект: Підручник / Відп. ред. Г.Н. Климко. – 5-те вид., випр. – К.: Знання-Прес, 2004.
5. Політична економія: конспект лекцій / укладач Бойко О.Я. – Л.: Політехніка, 2003.
6. Крайник О. П. Сучасна економічна теорія. — Львів: ЛРІДУ УАДУ, 2002. — 163с.
7. Кривцов О. С., Бережний В. М. Економічна теорія у запитаннях та відповідях. — Х.: Факт, 2004. — 210с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.