23 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Власність як економічна категорія. Значення власності в економічній системі№ роботи: 991
розділ: Політекономія
тип: Контрольна робота
об'єм: 15
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Власність як економічна категорія. Значення власності в економічній системі....................... .............................. .............................. .............................. ....3
2. Сутність і функції фінансів. Фінансова система....................... ......................8
Списо к використаних джерел........................ .............................. ........................15
   
Список літератури

1. Базилевич В. Д. Економічна теорія: політекономія, К. 2003.
2. Основи економічної теорії: політекономічний аспект :підручник (За ред. Г.Н.Климка,В.П.Нестеренка. 2-е видання.)- К.: Вища школа, 2001
3. Г. І. Башнянин Політекономія К. 2001.
4. Основи економічної теорії / С.В. Мочерний, С.А. Єрохін, Л.О. Каніщенко та ін. За ред. С.В.Мочерного. - К.: ВЦ "Академія", 2001. - 472 с.
5. Г. І. Башнянин та ін. Політекономія К. 2001.
6. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: Ніос, 2001.
7. Общая теория финансов: Учеб. Пособие / Под ред. Л.А.Дробозиной. – М.: Банки и бирижи, ЮНИТИ, 2004.
8. Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія): Навч. Посібник. - К.: КНЕУ, 2001.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.