21 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Витрати підприємства та чинники, що впливають на їх формування№ роботи: 99
розділ: Економіка підприємства
тип: Курсова робота
об'єм: 41
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти витрат підприємства та їх формування
1.1. Поняття витрат та їх класифікація
1.2. Чинники формування витрат виробництва
1.3. Система управління витратами на підприємстві
Розді л 2. Аналіз формування витрат на ЗАТ ,,Старокостянтинівський хлібозавод”
2.1. Загальна характеристика підприємства
2.2. Аналіз показників господарської підприємства
2.3. Аналіз витрат підприємства
Розділ 3. Шляхи зниження витрат на ЗАТ ,,Старокостянтинівський хлібозавод”
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Уривки з роботи:
Фонд заробітної плати працівників у 2011 році зменшується і становить 2316,99 тис. грн. У 2012 фонд заробітної продовжує зменшуватись і склав 1791,98 тис. грн. Зменшення фонду оплати праці пов’язане із скороченням чисельності персоналу. Темпи падіння фонду заробітної плати працівників становили у 2011 році 93,66%, а у 2012 році – 82,58%.
Середньомісячна заробітна плата на ЗАТ ,,Старокостянтинівський хлібозавод” має нестабільну тенденцію. Так, у 2010 році показник середньомісячної заробітної плати одного працівника становила 1496,77 грн., то у 2011 році вона зросла до 1614,6 грн., а в 2012 році зменшилась до 1523,81 грн.
Щодо фондовіддачі, то даний показник зменшується. У 2010 році фондовіддача становила 6,8 грн., у 2011 році – 7,89 грн., а у 2012 році зменшилася до 1,2 грн.
В динаміці періоду витрати зростають. Якщо у 2010 році їх величина становила 1838,9 тис. грн., то у 2012 році – 1947,6 тис. грн. Витрати на оплату праці в динаміці є нестабільними, тобто у 2011 році відбувається їх зростання, а у 2012 році спад.
Амортизаційні відрахування на даному підприємстві мають стійку тенденцію збільшення. Якщо в 2010 р. величина амортизаційних відрахувань становила 86,4 тис. грн.., то у 2012 році – 168,5 тис. грн. Зменшились інші витрати з 167,5 тис. грн. у 2010 році до 97,8 тис. грн. у 2012 році.
Щодо структури витрат, то найбільшу частку займають матеріальні витрати (63,67%).
Слід відмітити, що витратомісткість у 2011 році знизилась до 0,80 грн., а в 2012 році збільшилась до 0,77 грн.
Таким чином, на зменшення витрат мали місце наступні фактори: зменшення витрат на заробітну плату працівників, відрахувань на соціальні потреби та інші витрати. Загалом операційні витрати підприємства з 2010-2012 роках зменшились на 112,4 тис. грн.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.