21 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Тіньова економіка та її компоненти№ роботи: 989
розділ: Політекономія
тип: Контрольна робота
об'єм: 23
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Тіньова економіка та її компоненти.................... .............................. .........................3
2. Поясніть вплив нагромадження капіталу, приросту населення, технічного прогресу на рівень капіталоозброєння............. .............................. .............................. .7
3. Модель інноваційного розвитку національної економіки..................... ................10
4. Суть національної соціальної безпеки та механізм її реалізації.................... .......14
5. Україна в світовому економічному просторі...................... .............................. ......18
Список використаних джерел........................ .............................. .............................. ...23
   
Список літератури

1. Гринів Л.С, Кічурчак М.В.Національна економіка. - Львів: Магнолія 2009. - 464 с.
2. Заблоцький Б.Ф. Національна економіка: Підручник. - Львів: Новий Світ-2009. - 582 с.
3. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини: Практикум / Козик В.В., Панкова Л.А., Григор'єв О.Ю., Босак А.О. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Вікар, 2006. - 589 с.
4. Економічна теорія: політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. - 7-ме вид., стереотипне. - К.: Знання-Прес, 2008. - 719 с.
5. Бутук О.І., Волкова Н.І. Економічна теорія: тренінг-курс: Навч. посіб. - К.: Знання, 2007. - 291 с.
6. Політична економія / За ред. С.В. Мочерного. - Львів: Світ, 1990. - 680 с.
7. Політична економія: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / За ред. В.О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова. - К. : Академія, 2007. - 672 с.
8. Політична економія: Навчальний посібник / За ред. доктора Г.І. Башнянина і доцента Є.С. Шевчука. - Вид. 4-те, пероб. і доп. - Львів: Магнолія Плюс, 2006. - 308 с.
9. Україна у світовому економічному просторі. Київ: Таксон, Ін-т економіки, управління та госп. права, 2000, 246 с.
10. Мочерний С.В., Ларіна Я.С. Політекономія : Підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2006. - 390 с. - Вища освіта ХХІ століття.
11. Макконнелл К., Брю Л. Экономикс : Принципы, проблемы и политика. В 2-х т.. Т. 1. - М. : Республика, 1992. - 399 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.