25 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Функціональні форми грошей. Закони грошового обігу. Теорії грошей.№ роботи: 985
розділ: Політекономія
тип: Контрольна робота
об'єм: 17
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Функціональні форми грошей. Закони грошового обігу. Теорії грошей........................ .............................. .............................. .............................. ....3
2. Суть закону попиту і пропозиції. Еластичність попиту і пропозиції. Механізм утворення ринкової ціни.......................... .............................. ...............7
3. Виробництво національного доходу. Функціональний та родинний розподіл національного доходу........................ .............................. ......................14
Спис ок використаної літератури.................... .............................. ........................17
   
Список літератури

1. Базилевич В. Д. Економічна теорія: політекономія, К. 2003.
2. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: підручник (За ред. Г.Н.Климка,В.П.Нестеренка. 2-е видання.)- К.: Вища школа, 1997
3. Г. І. Башнянин та ін. Політекономія К. 2001.
4. Основи економічної теорії / С.В. Мочерний, С.А. Єрохін, Л.О. Каніщенко та ін. За ред. С.В.Мочерного. - К.: ВЦ "Академія", 2001. - 472 с.
5. "Гроші та кредит", за редакцією М.І.Савлука К. 2001
6. Гроші та кредит, І.Алєксєєв, М.Колісник та ін. К. 2000
7. Основи економічної теорії: Підручник: У 2 кн./ За ред. Ю.В.Ніколенка. - К.: Либідь, 1998. - 272 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.