20 . 07 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Суть відносин власності та їх місце в системі виробничих відносин№ роботи: 984
розділ: Політекономія
тип: Контрольна робота
об'єм: 17
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Суть відносин власності та їх місце в системі виробничих відносин............3
2. Шляхи подолання монополізму в економіці України....................... ..............5
3. Суспільне відтворення, його багатогранність та елементи...................... ......9
4. Державно-монополістичний капіталізм як економічна система.............. ...14
Список використаних джерел........................ .............................. ........................17
   
Список літератури

1. Базилевич В. Д. Економічна теорія: політекономія, К. 2003.
2. Основи економічної теорії: політекономічний аспект :підручник (За ред. Г.Н.Климка,В.П.Нестеренка. 2-е видання.)- К.: Вища школа, 1997
3. Г. І. Башнянин Політекономія К. 2001.
4. Основи економічної теорії / С.В. Мочерний, С.А. Єрохін, Л.О. Каніщенко та ін. За ред. С.В.Мочерного. - К.: ВЦ "Академія", 2001. - 472 с.
5. Основи економічної теорії: Підручник: У 2 кн./ За ред. Ю.В.Ніколенка. - К.: Либідь, 1998. - 272 с.
6. Ковальчук В.М.,”Загальна теорія економіки”,К.1998
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.