17 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Суспільний продукт, його вартісна структура№ роботи: 983
розділ: Політекономія
тип: Контрольна робота
об'єм: 14
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Суспільний продукт, його вартісна структура
2. Суть циклічності та її ознаки
3. Тіньова економіка в Україні
4. Проблема конвертованості грошової національної одиниці
Список використаних джерел
   
Список літератури

1. Економічна теорія: політекономія : Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. - 7-ме вид., стереотипне. - К. : Знання-Прес, 2008. - 719 с.
2. Бутук О.І., Волкова Н.І. Економічна теорія: тренінг-курс : Навч. посіб. - К. : Знання, 2007. - 291 с.
3. Політична економія / За ред. С.В. Мочерного. - Львів : Світ, 1990. - 680 с.
4. Політична економія : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / За ред. В.О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова. - К. : Академія, 2007. - 672 с.
5. Політична економія : Навчальний посібник / За ред. доктора Г.І. Башнянина і доцента Є.С. Шевчука. - Вид. 4-те, пероб. і доп. - Львів : Магнолія Плюс, 2006. - 308 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.