14 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Еволюція форми вартості та виникнення грошей, їх функції. Закон грошового обігу.№ роботи: 982
розділ: Політекономія
тип: Контрольна робота
об'єм: 17
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ 3
1. Еволюція форм вартості 4
2. Сутність грошей та їх функції 8
3. Закон грошового обігу 13
Висновок 16
Список використаної літератури 17
   
Список літератури

1. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 1998 – 544 с.
2. Башнянин Г.І. та інш.,”Політична економія”,Ч1,К.,1997
3. Бобров В.Я. Основи ринкової економіки. — Київ: Либідь, 1995
4. Іванов В.М. Гроші та кредит: Курс лекцій. К.: МАУП, 1999. – 230 с.
5. Фільштейн Л.М. Грошовий обіг та кредит: Навчальний посібник. – Кіровоград: Державне Центрально-Українське видавництво, 1995. – 64 с.
6. Золотов А. Ф. Курс лекцій з основ економічної теорії. — Луганськ: Альма Матер, 2002. — 148с.
7. Зянько В. В. Загальний курс теоретичної економіки. — Вінниця : ВДТУ, 2002. — 251с.
8. Климко Г. Н. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. — К.: Знання-Прес, 2002. — 615с.
9. Основи економічної теорії / С.В. Мочерний, С.А. Єрохін, Л.О. Каніщенко та ін. За ред. С.В.Мочерного. - К.: ВЦ "Академія", 2001. - 472 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.