15 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Формування економічної системи України. Зміст ринкової трансформації – перехід до змішаної економіки№ роботи: 981
розділ: Політекономія
тип: Контрольна робота
об'єм: 981
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

20. Формування економічної системи України. Зміст ринкової трансформації – перехід до змішаної економіки..................... .............................. .............................. .3
43. Виробництво національного доходу. Функціональний та родинний розподіл національного доходу........................ .............................. .............................. .............8
60. Світовий ринок позичкового капіталу. Міжнародний кредит і його форми......................... .............................. .............................. .............................. .......11
Список використаної літератури.................... .............................. ............................17
   
Список літератури

1. Базилевич В. Д. Економічна теорія: політекономія, К. 2003.
2. Основи економічної теорії: політекономічний аспект :підручник (За ред. Г.Н.Климка,В.П.Нестеренка. 2-е видання.)- К.: Вища школа, 1997
3. Г. І. Башнянин Політекономія К. 2001.
4. Основи економічної теорії / С.В. Мочерний, С.А. Єрохін, Л.О. Каніщенко та ін. За ред. С.В.Мочерного. - К.: ВЦ "Академія", 2001. - 472 с.
5. Основи економічної теорії: Підручник: У 2 кн./ За ред. Ю.В.Ніколенка. - К.: Либідь, 1998. - 272 с.
6. Ковальчук В.М.,”Загальна теорія економіки”,К.1998
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.