22 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Назвіть і охарактеризуйте функції економічної теорії№ роботи: 977
розділ: Політекономія
тип: Контрольна робота
об'єм: 15
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Назвіть і охарактеризуйте функції економічної теорії
Проблемні питання
1) Особливості соціально-економічних перетворень у постсоціалістичних країнах
2) Інтернет-торгівля в сфері ринкової інраструкутури
3адача
Фермер придбав ділянку землі яка щорічно приносила її колишньому власнику 90 доларів ренти, іншу ділянку він орендує, щорічно вкладаючи в неї 1000 доларів з органічною будовою 4:1. ступінь експлуатації 290%.
Визначте капітал, що вилучається з виробничого використання, якщо ставка відсотка 3, а середня норма прибутку 24%. Вкажіть в якій формі відбувається вилучення. Чому приватна власність на землю гальмує розвиток продуктивних сил в с/г.

Аналітичний огляд.
На прикладі Японії та України вкажіть значення державного сектору в умовах змішаної економіки. Чому державна власність не може охоплювати всю економіку.
Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Базилевич В. Д. Економічна теорія: політекономія, К. 2003.
2. Основи економічної теорії: політекономічний аспект :підручник (За ред. Г.Н.Климка,В.П.Нестеренка. 2-е видання.)- К.: Вища школа, 2001
3. Г. І. Башнянин та ін. Політекономія К. 2001.
4. Теоретическая экономика. Политэкономия: Учебник для вузов / Под ред. Г.П.Журавлевой и Н.Н.Мильчаковой. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2001. - 485 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.