14 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Економіка: наука про обмеженість виробничих ресурсів і вибір№ роботи: 973
розділ: Політекономія
тип: Контрольна робота
об'єм: 13
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Економіка: наука про обмеженість виробничих ресурсів і вибір........3
2. Акціонерне товариство: сутність і форми......................... .....................5
3. Світове господарство: зміст, виникнення, етапи розвитку.................10
С писок використаних джерел........................ .............................. ..............13
   
Список літератури

1. Базилевич В. Д. Економічна теорія: політекономія, К. 2003.
2. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: підручник (За ред. Г.Н.Климка,В.П.Нестеренка. 2-е видання.)- К.: Вища школа, 1997
3. Г. І. Башнянин та ін. Політекономія К. 2001.
4. Основи економічної теорії / С.В. Мочерний, С.А. Єрохін, Л.О. Каніщенко та ін. За ред. С.В.Мочерного. - К.: ВЦ "Академія", 2001. - 472 с.
5. Основи економічної теорії: Підручник: У 2 кн./ За ред. Ю.В.Ніколенка. - К.: Либідь, 1998. - 272 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.