11 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Зміст суспільного поділу праці. Поділ праці та організація управління№ роботи: 971
розділ: Політекономія
тип: Контрольна робота
об'єм: 17
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Зміст суспільного поділу праці. Поділ праці та організація управління
2. Ринкова економіка, структура і механізм функціонування
3. Поняття фіскальної політики, законодавчо-правова основа її здійснення
Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Базилевич В. Д. Економічна теорія: політекономія, К. 2003.
2. Основи економічної теорії: політекономічний аспект :підручник (За ред. Г.Н.Климка,В.П.Нестеренка. 2-е видання.)- К.: Вища школа, 2001
3. Г. І. Башнянин Політекономія К. 2001.
4. Основи економічної теорії / С.В. Мочерний, С.А. Єрохін, Л.О. Каніщенко та ін. За ред. С.В.Мочерного. - К.: ВЦ "Академія", 2001. - 472 с.
5. Г. І. Башнянин та ін. Політекономія К. 2001.
6. Теоретическая экономика. Политэкономия: Учебник для вузов / Под ред. Г.П.Журавлевой и Н.Н.Мильчаковой. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2001. - 485 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.