20 . 04 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Планування виробничої інфраструктури підприємства№ роботи: 97
розділ: Економіка підприємства
тип: Курсова робота
об'єм: 31
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

ВСТУП
1. Теоретичні аспекти планування виробничої інфраструктури підприємства
1.1. Зміст та завдання виробничої інфраструктури підприємства
1.2. Система технічного обслуговування
2. Аналіз та планування виробничої інфраструктури на ВАТ „Пригма-Прес”
2.1.Загальна характеристика ВАТ “Пригма-Прес”
2.2. Аналіз виробничої інфраструктури на ВАТ „Пригма-Прес”
3. Відтворення та розвиток виробничої інфраструктури підприємства
Висновки та пропозиції
Література
Додатк и

Висновки
Отже, узагальнюючи проведене дослідження можна дати наступне поняття виробничої інфраструктури підприємства. Виробничу інфраструктуру підприємства визначають як сукупність господарств, служб та цехів, підприємства, що забезпечують умови для господарської діяльності підприємства в цілому.
Значення та роль виробничої інфраструктури важко переоцінити, по-перше, тому що на сьогоднішній день підвищується рівень автоматизації та механізації виробничих процесів, збільшуються обсяги і складність виконання робіт по ремонту та налагоджування устаткування підприємства, також розширюється номенклатура інструменту, оснастки і пристосувань;
По-друге, інтенсифікація технологічного режиму роботи устаткування та використання нових технологій вимагають більш високої якості та потребують більше різних виді енергії;
По-третє, вдосконалення виробничих зв’язків між внутрішніми підрозділами підприємства ускладнення процесів виробництва призводять до збільшення обсягів робіт по транспортуванню вантажів.
Всі ці перераховані фактори ще раз доводять про важливість дослідження даної теми.
У другому розділі даної роботи було проаналізовано виробничу інфраструктуру та її планування на прикладі машинобудівного підприємства ВАТ „Пригма-Прес”. Як показали дослідження дана проблема на підприємстві є досить складною і потребує негайного розв’язання.
На нашу думку пріоритетними напрямками в даній ситуації є механізація і автоматизація робіт спрямована на підвищення продуктивності праці, покращення використання складських приміщень, впровадження нових систем матеріально технічного постачання, перехід до централізованого енергопостачання, використання економічних енергоносіїв, використання обґрунтованих норм витрат енергоносіїв, впровадження сучасних комп’ютерних систем і т.д.
Звичайно дані пропозиції потребують техніко-економічного обґрунтування та джерел їх фінансування. Ми вважаємо, що кошти на впровадження даних заходів можна було б взяти у кредит або залучити власні кошти від продажу надлишкових об’єкту виробничої інфраструктури.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.