21 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Формування виробничої потужності підприємства№ роботи: 96
розділ: Економіка підприємства
тип: Курсова робота
об'єм: 31
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти формування та використання виробничої потужності підприємства
Розділ 2. Аналіз виробничої потужності ВАТ „Пригма-Прес”
2.1. Загальна характеристика підприємства
2.2. Аналіз основних техніко-економічних показників
2.3. Аналіз відтворення, використання та технічного стану основних фондів підприємства
Розділ 3. Напрямки ефективного використання виробничої потужності
Висновки
Літерату ра
Додатки

Висновки
Аналі зуючи виробничу потужність на ВАТ „Пригма-Прес” можна зробити наступні висновки. Обсяг товарної продукції у 2010 році зменшився на 16 % відповідно до 2009 року. Протягом 2011 – 2012 років обсяг товарної продукції значно зріс – 220 %.
Аналізуючи структуру основних засобів помітно, що найбільшу частку у 2010 році становлять машини та обладнання, 43,51 %, в 2011 році їх частка дещо зменшилася, а в 2012 році спостерігається тенденція до збільшення – 47,68 %. Будинки споруди та передавальні пристрої також становлять значну частку - у 2010 році 29,21%, в 2011 році їх частка незначно збільшилася до 29,61 %, а в 2012 році скоротилася вдвічі.
Проаналізувавши використання основних засобів відмітимо:
- рівень фондовіддачі низький, але має тенденцію до збільшення;
- коефіцієнт оновлення складає третину відсотка;
- коефіцієнт вибуття постійно зростає;
Таким чином, підприємство працює на застарілих виробничих фондах, що в свою чергу призводить до зменшення продуктивності праці, погіршення якості продукції, як наслідок ВАТ “Пригма-Прес” не може вільно конкурувати на світових ринках зі своєю продукцією.
Продукція підприємства потребує оновленої технології, яка в свою чергу вимагає впровадження інвестиційної стратегії.
Це вказує на неефективну політику підприємства і потребує розроблення певних заходів.
Для підвищення виробничої потужності підприємства ми запропонували наступні заходи:
Продаж 60-70% обладнання. Оскільки близько 60% обладнання є фізично та морально застарілим, то подальша його експлуатація, на нашу думку, є недоцільною.
Зменшення чисельності персоналу до мінімально необхідної.
Здача приміщень в оренду. Продаж обладнання вивільнить приміщення загальною площею 4000 м. кв., які підприємство може здати, без жодних проблем, в оренду.
Підвищення коефіцієнта змінності.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.