15 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Суть капіталу, його матеріально-економічна форма№ роботи: 958
розділ: Політекономія
тип: Контрольна робота
об'єм: 11
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Суть капіталу, його матеріально-економічна форма
2. Споживання та його види
Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Базилевич В. Д. Економічна теорія: політекономія, К. 2003.
2. Основи економічної теорії: політекономічний аспект :підручник (За ред. Г.Н.Климка,В.П.Нестеренка. 2-е видання.)- К.: Вища школа, 2001
3. Г. І. Башнянин та ін. Політекономія К. 2001.
4. Теоретическая экономика. Политэкономия: Учебник для вузов / Под ред. Г.П.Журавлевой и Н.Н.Мильчаковой. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2001. - 485 с.
5. Шишикин А.Ф. Экономическая теория: Учебное пособие: В 2 кн. Кн. 1. - М.: ВЛАДОС, 2000. - 656 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.