24 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Предмет політичної економії та еволюція його визначення різними школами. Функції політичної економії№ роботи: 950
розділ: Політекономія
тип: Контрольна робота
об'єм: 12
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Предмет політичної економії та еволюція його визначення різними школами. Функції політичної економії.
2. Зміст суспільного відтворення і його типи
Література
   
Список літератури

1. Базилевич В. Д. Економічна теорія: політекономія, К. 2003.
2. Основи економічної теорії: політекономічний аспект :підручник (За ред. Г.Н.Климка,В.П.Нестеренка. 2-е видання.)- К.: Вища школа, 1997
3. Г. І. Башнянин та ін. Політекономія К. 2001.
4. Теоретическая экономика. Политэкономия: Учебник для вузов / Под ред. Г.П.Журавлевой и Н.Н.Мильчаковой. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2001. - 485 с.
5. Шишикин А.Ф. Экономическая теория: Учебное пособие: В 2 кн. Кн. 1. - М.: ВЛАДОС, 2000. - 656 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.