17 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Основні напрямки проведення реорганізації підприємств у світовій практиці№ роботи: 95
розділ: Економіка підприємства
тип: Курсова робота
об'єм: 41
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

ВСТУП
1. Суть та основні напрямки проведення реорганізації підприємств у світовій практиці
2. Реструктуризація та реорганізація українських підприємств
3. Проведення реструктуризації на прикладі ВАТ “Прига-Прес”
3.1. Загальна характеристика підприємства та його основних техніко-економічних показників
3.2. Фінансовий аналіз підприємства
3.3. Розробка стратегії реструктуризації на ВАТ “Пригма-Прес”
ВИСНОВКИ
ЛІТЕРАТУРА
ДОДАТКИ

Провівши комплексну діагностику на ВАТ “Пригма-Прес”, ми дійшли висновку, що підприємство знаходиться в досить скрутному становищі. Підприємство збільшило чистий дохід від реалізації, проте витрати на 1 грн реалізованої продукції більше 1. Дана ситуація свідчить про збиткову виробничу діяльність. У 2012 році підприємство отримало прибутки. Але, ці прибутки були отримані не від виробництва продукції, а від продажу обладнання та здачі приміщень в оренду. Звісно така діяльність не є перспективною.
Аналізуючи фінансовий стан на ВАТ “Пригма-Прес”, слід відмітити, що більшість показників є нище нормативного рівня. Така ситуація є небезпечною для підприємства, оскільки існує велика ймовірність банкрутсва. Для того, щоб запобігти цим негативним явищам ми пропонуємо провести на підприємстві реструктуризацію, яка може носити різний характер. Серед основних напрямків реструктуризації можна навести слідуючі:
Перетворення ряду підрозділів в ранг юридичних осіб, тобто створення дочірніх підприємств.
Створення центрів відповідальності.
Проведення реінженірінгу бізнес-процесів.
Потрібно відмітити, що кожний з вище перерахованих напрямків реструктуризації має переваги недоліки. Тому до вибору однієї з програм реструктуризації потрібно віднестись дуже уважно. В даному випадку ми пропонуємо скористатись методом експертних оцінок. Перевагами даного методу є відсутність в необхідності в точних вихідних даних, дорогоцінних програмних засобах, а також простота розрахунків.
Також, на нашу думку, ефективною передумовою проведення реструктуризації є створеня відділу реструктуризації та антикризового управління. Доцільність створеня відділу реструктуризації та антикризового управління можна пояснити слідуючими причинами:
Реструктуризація є одним з можливих шляхів виведення ВАТ “Пригма-Прес” з кризового становища.
Проведення реструктуризації потребує від підприємства розробки детальної програми.
Підприємству потрібний відділ, який би постійно відстежував можливість банкрутства та пропонував можливі шляхи виходу з кризового становища або його запобіганню.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.