21 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Економічна природа та функції фінансів№ роботи: 946
розділ: Політекономія
тип: Контрольна робота
об'єм: 17
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. ..........3
1. Економічна природа та функції фінансів...................... ..........4
2. Структура фінансової системи....................... ........................11
Ви сновки........................ .............................. .............................. ...16
Література............. .............................. .............................. ............17
   
Список літератури

1. Базилевич В. Д. Економічна теорія: політекономія, К. 2003.
2. Основи економічної теорії: політекономічний аспект :підручник (За ред. Г.Н.Климка,В.П.Нестеренка. 2-е видання.)- К.: Вища школа, 1997
3. Г. І. Башнянин Політекономія К. 2001.
4. Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія): Навч. Посібник. - К.: КНЕУ, 2001
5. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: Ніос, 2000.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.