22 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Які школи менеджменту як науки Ви знаєте? Розкрийте основні особливості кожної із шкіл№ роботи: 945
розділ: Менеджмент
тип: Контрольна робота
об'єм: 27
винагорода автору: 70 грн

Зміст:

2. Які школи менеджменту як науки Ви знаєте? Розкрийте основні особливості кожної із шкіл.......................... .............................. .............................. ........................3
11. Чому зовнішнє середовище організації ділиться на фактори прямого та опосередкованого впливу? Назвіть ці фактори....................... .............................. ...5
20. Що таке контроль? Сформулюйте основні його завдання...................... ..........7
29. Назвіть шляхи уникнення стресів у власному житті та у виробничому житті підлеглих..................... .............................. .............................. .............................. .......9
38. Як класифікуються товари широкого вжитку? Особливості поведінки потенційного покупця при виборі товару тієї чи іншої групи......................... .....11
47. Охарактеризуйте недоліки та переваги різноманітних засобів розповсюдження реклами....................... .............................. .............................. ......13
1. На конкретному прикладі розкрийте сутність системного підходу.................15
5. Навести приклади реалізації економічних методів менеджменту................... .17
10. Поясніть загальну модель управлінського процесу....................... ..................19
16. Охарактеризуйте сім форм влади у менеджменті. Наведіть конкретні приклади застосування окремих із них........................... .............................. ..........21
23. На конкретному прикладі здійсніть сегментування ринку для будь-якого із товарів чи послуг Вашої галузі........................ .............................. ..........................23
Список використаної літератури.................... .............................. ............................27
   
Список літератури

1. Андрушкін В.М., Кузьмін О.Е. Основи менеджменту. – Львів: Світ, 1995. – 352 с.
2. Гаєвський О.І. Основи науки управління. – К.: МАУП, 1998. – 112 с.
3. Глухов В.В. Менеджмент. – СПб.: Спец. лит., 1999. – 554 с.
4. Завадський И.С. Менеджмент. – К.: Вища школа, 1997. – 657 с.
5. Завадський И.С. Менеджмент. – Т.І. – К.: УФІМІБ, 1997. – 543 с.
6. Кредісов А.І., Панченко Е.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівника. – К.: Знання, 1999. – 556 с.
7. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Дело, 1999. – 800 с.
8. Осовська Г.В. Основи менеджмента. – Житомир, 1998. – 601 с.
9. Прокушев Е.Ф. Менеджмент первичного уровня. – М.: Издательский дом «Дашков», 1999. – 320 с.
10. Тарнавська Н.П., Пушкар Е.М. Менеджмент: теорія і практика. – Тернопіль: Карт-бланш, 1997. – 456 с.
11. Ф. Котлер. Основы маркетинга. – М.: Дело и сервис, 1991
12. Гарковенко С.С. Маркетинг: Підручник- Київ: Лібра, 2000.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.