13 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Характеристика принципів та функції контролю№ роботи: 943
розділ: Аудит
тип: Контрольна робота
об'єм: 15
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Характеристика принципів та функції контролю...................... ......................3
2. Техніка і методика перевірки запасів....................... .............................. ...........6
Вправа 3............................. .............................. .............................. .........................11
У таблиці наведено нарахування заробітної плати працівникам підприємства та утримання з неї.
Табл. 11 – Розрахункова відомість №7 за лютий
Прізвище, ім’я, по батькові Нарахова
но, грн. Утримано, грн. Сума до видачі, грн.
Податок з доходів фізичних осіб У Пенсійний фонд У фонд безробіття Профспілкові внески
Мамчур А.А. 435,52
56,52
4,35 2,18 4,35 368,12
Савчук І.Н. 547,4 71,16 10,84 5,42 5,47 454,51
Салюк К.О. 654,64 85,10 13,09 6,54 6,55 543,36
Сав”юк В.К. 498,43 64,80 4,98 2,49 4,98 421,18
Всього: 2135,99 277,58 33,26
16,63 21,35 2787,17

Всього до видачі: 2787 грн. 17 коп. (дві тисячі сімсот вісімдесят сім гривень 17 копійок).
Відомість склав старший бухгалтер з праці та заробітної плати Зінченко М.С. Відомість перевірив головний бухгалтер Стецюк С.М.
Провести математичну перевірку розрахункової відомості. За даними відомості виявити можливість привласнення коштів, вказавши хто та яким чином і яку суму коштів міг привласнити. Зробити необхідні висновки для включення в акт перевірки.

Вправа 2............................. .............................. .............................. .........................13
П ідприємство „Алмаз” займається виготовленням та реалізацією обладнання для офісів. 15 червня 200__року підприємство продало обладнання на суму 10000 грн. (у т.ч. ПДВ – 1667 грн). 1 липня підприємство отримало 4000 грн. та 10-відсотковий вексель на непогашену вартість дебіторської заборгованості. Цей вексель було погашено двома рівними частками разом з відсотками 31 грудня 200__року та 1 липня 200__року.
Перевірити правильність відображення записів зазначених господарських операцій у бухгалтерському обліку підприємства на всі визначені дати.
Бухгалтерські записи, пов’язані зі здійсненням вексельних операцій:
1) 15 червня – продаж обладнання в кредит, грн.;
дебет 36 „Розрахунки з покупцями та замовниками” – 100004
кредит 701 „Дохід від реалізації готової продукції” – 10000.
Одночасно на суму податку на додану вартість, грн.:
дебет 701 „Дохід від реалізації готової продукції” – 1667;
кредит 641 „Розрахунки за податками” – 1667.
2) 1 липня – погашення дебіторської заборгованості та отримання векселя, грн.:
дебет 31 „Рахунки в банках” – 4000;
дебет 34 „Короткострокові векселі одержані” – 6000;
кредит 36 „Розрахунки з покупцями та замовниками” – 10000.
3) 31 грудня – кінець звітного періоду, погашення частки векселя та відсотків, грн.:
дебет 31 „Рахунки в банках” – 3300;
кредит 34 „Короткострокові векселі одержані” – 3300.
4) 4 лютого наступного року – продаж векселя банку, грн.:
сума погашення: 3000 + (3000 х 0,1 х 6 : 12) = 3150;
дисконт: 3150 х 0,12 х 3 : 12 = 95;
сума сплати: 3150 – 95 = 3055;
дебет 31 „Рахунки в банках” – 3055.
кредит 34 „Короткострокові векселі одержані – 3000.
кредит 73 „Інші фінансові доходи” – 55.

Список використаних джерел........................ .............................. ........................15
   
Список літератури

1. Про податок на додану вартість: Закон України від 03.04.97 № 168/97- ВР (зі змінами і доповненнями) // Все про бухгалтерський облік. — 1999. — № 48.
2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 21 червня 1999 року за №396/3689
3. Бутенець Ф.Ф., Бардаш С.В., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Контроль і ревізія. Вид. 2-е, доп. і перероб. Підручник для студентів вузів спеціальностей “Облік і аудит”.— Житомир: ЖІТІ, 2000.—512с.
4. Вітвицька Н.С., Кузьминська О. Е. Контроль і ревізія – К: Київський національний економічний Університет, 2000.
5. Будинець Ф.Ф., Барабаш С.В., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Контроль і ревізія – Ж: ПП Рута, 2000.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.