11 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Нормативне регулювання складання банківської звітності в Україні№ роботи: 942
розділ: Банківська справа
тип: Контрольна робота
об'єм: 12
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

5. Нормативне регулювання складання банківської звітності в Україні...........3
6. Фінансова, статистична та оперативна звітність банків в Україні.................8
Спи сок використаних джерел........................ .............................. ........................12
   
Список літератури

1. Закон України “Про банки І банківську діяльність”// Відомості верховної Ради. – 2001.- № 5-6.
2. О. М. Петрук Банківська справа : Навчальний посібник / за ред. Ф.Ф. Бутинця. – К., 2006.с.182-199.
3. Примостка Л.О. Фінансовій менеджмент банку: Навч. посібник.-К., 2004р.
4. Бутинець Ф. Ф., Герасимович А. М. “Аналіз діяльності комерційного банку.” Житомир: РУТА, 2006 р. – 324 c.
5. Облік і аудит у банках: Підручник / А. М. Герасимович... — К.: КНЕУ, 2004. — 536 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.