12 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Теорія суспільного вибору та її використання в макроекономічному аналізі№ роботи: 939
розділ: Макроекономіка
тип: Контрольна робота
об'єм: 13
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

130. Теорія суспільного вибору та її використання в макроекономічному аналізі
60. Назвіть основні положення кейнсіанської теорії державного регулювання економіки
150. Чому банки прагнуть тримати мінімальні грошові резерви. Як наявність грошових резервів впливає на здатність банків створювати гроші.
Задача 15
Економісти прогнозують, що через рік ситуація в країні буде характеризуватися такими даними:
С=10+0,7ВНП
І=50 млрд. дол.
G=100 млрд. дол.
Розрахуйте рівень ВНП.

Задача 35
В економіці даної країни макропоказники мали такі значення (ум. од.)
В 2003 р. С=200+0,65У, валові інвестиції – 150, амортизація – 40.
В 2005 р. ці ж показники були наступні: С=180+0,67У, І=200, амортизація – 45.
Визначити:
а) чисті інвестиції в кожному році
б) акселератор
в) індуковані інвестиції
г) величину заощаджень для кожного року та їх алгебраїчне значення

Задача 50

Показник Рік
Перший Другий
Вартість нового будівництва 5 5
Вартість виробленого обладнання 10 10
Вартість виготовлених споживчих товарів 110 90
Вартість спожитих товарів 90 110
Амортизація обладнання 10 10
Амортизація будівлі 10 10
Запаси споживчих товарів на початок року 30 50
Запаси споживчих товарів на кінець року 50 30

На базі даних розрахуйте для кожного року ВНП, ЧНП, споживання, валові інвестиції, чисті інвестиції.

Задача 75
За умов економічної рівноваги фактичний реальний ВНП – 100 грн., потенційний ВНП – 1300 грн., гранична схильність до заощадження – 0,25. Розрахувати прецесійний розрив, якщо в періоді його усунення ціни зростуть на 5%.
Список використаних джерел
   
Список літератури

1. Савченко А. Макроекономіка. К. 1995
2. Соболев В. Макроэкономика. Х. 1997.
3. Макроэкономика. Учебное пособие / за ред. Николаевой И.П. и др. – М.: 2000.
4. Макроэкономика / Под ред. Яковлевой Е.Б. – СПб.: Поиск, 1997
5. Основи економічної теорії / С.В. Мочерний, С.А. Єрохін, Л.О. Каніщенко та ін. За ред. С.В.Мочерного. - К.: ВЦ "Академія", 2001.
6. М. Бурда, Ч. Виплош Макроекономіка. Європейський контекст
К.: 1998
7. Бункина М.К., Семенов А.М., Семенов В.А. Макроэкономика. М., 2000.
8. Мікроекономіка і Макроекономіка за ред. С. Будаговської
К.: Основи, 2001, с. 242
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.