15 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Роль держави в змішаній економіці. Теорія суспільного вибору№ роботи: 938
розділ: Макроекономіка
тип: Контрольна робота
об'єм: 14
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Роль держави в змішаній економіці. Теорія суспільного вибору…………...3
2. Задача……………………………………………………………… …..………10
4. Графічна інтерпретація класичної теорії ринку праці……………...………12
4. Визначення поняття «дезінфляція»…………………………………………. 13
Список використаних джерел……………………………………………….….14
   
Список літератури

1. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Опорний конспект лекцій.- К.: Четверта хвиля, 1997г.;
2. Геблер Й. Макроекономіка: Навч. посібник / За ред. Р.М. Брезюка. Пер. з нім.- К., 1993р.;
3. Самуельсон П.А. Макроекономіка.- К., 1996р.;
4. Макроэкономика. Учеб. пособие для студентов экон. вузов и ф- тов.- Харьков, 1997г.;
5. Макроекономіка: Підручник/ А.Г. Савченко та ін., за ред. А.Г. Савченка. К., 1999р.;
6. Мікроекономіка макроекономіка: Підручник. У 2 ч./ за ред. С. Будаговської.- К.: Основи, 1998р.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.