11 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Інші показники обсягу національного виробництва ЧВП, НД, ОД. Взаємозв’язок між ними№ роботи: 937
розділ: Макроекономіка
тип: Контрольна робота
об'єм: 11
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Інші показники обсягу національного виробництва ЧВП, НД, ОД. Взаємозв’язок між ними………………………………………………………….3
2. Задача……………………………………………………………… …………....6
В економіці країни вважають доцільним на кінець кожного року мати виробничі запаси в обсязі 3 грн на кожну гривню продажу.
На основі даних таблиці розрахуйте:
1) обсяг запасів на початок та кінець кожного року
2) обсяг виробництва у кожному році
Рік Річний обсяг продажу Запаси на початок року Очікувані запаси на кінець року Річний обсяг виробництва
n 40 100
n+1 50
n+2 60
n+3 55
n+4 50

3. Крива сукупної пропозиції в довгостроковому періоді………………...……7
4. Завдання………………………………………………………… ………….….10
Список використаних джерел……………………………………………….….11
   
Список літератури

1. Базілінська О. Макроекономіка: Навчальний посібник для студентів вузів/ О. Базілінська, М-во освіти і науки України. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 442 с.
2. Базилевич В. Ринкова економіка: Основні поняття і категорії. Навчальний посібник./ Віктор Базилевич, Катерина Базилевич. - К.: Знання , 2006. - 263 с.
3. Дратавер Б. Макроекономіка: М-во освіти і науки України, КДПУ ім. В. Винниченка. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2004. - 89 с.
4. Кривцов О. Макроекономіка у запитаннях та відповідях: Навч. посіб./ Олександр Кривцов, Валерій Бережний, Вікторія Онегіна,. - Харків: Факт, 2003. - 199 с.
5. Макроекономіка: Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної підготовки/ М-во освіти і науки України, ДЛАУ Укл. В. Ю. Еш. - Кіровоград, 2004. - 39 с.
6. Манків, Грегорі Н. Макроекономіка: Підручник для України/ Г.Н. Манків, Пер. з англ.: Степан Панчишин, Остап Ватаманюк та ін.. - К.: Основи, 2000. - 588 с.
7. Мельникова В. І. Макроекономіка: Навч. посібник для студ. вузів/ В. І. Мельникова, Н. І. Клімова М-во науки і освіти України, Нац. аерокосмічний ун-т ім. М. Є. Жуковського, Нац. банк України. - 2-е вид., доп.. - К.: Професіонал, 2004. – 394 с.
8. Панчишин С. Макроекономіка: Навч. посібник для студ. вузів/ Степан Панчишин,. - 2-е вид., стереотип.. - К.: Либідь, 2002. - 614 с.
9. Савченко А. Макроекономіка: Підручник/ Анатолій Савченко, М-во освіти і науки України, КНЕУ. - К.: КНЕУ, 2005. - 441 с.
10. Харкянен Л. Макроекономіка: Навчальний посібник для студентів вузів/ Людмила Харкянен,. - К.: Каравела, 2006. - 174 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.