20 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Бюджетний дефіцит і його причини№ роботи: 936
розділ: Макроекономіка
тип: Контрольна робота
об'єм: 14
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Бюджетний дефіцит і його причини....................... .............................. .............3
2. Види державного боргу та їх вплив на функціонування національної економіки..................... .............................. .............................. .............................. ...................6
3. Завдання...................... .............................. .............................. ............................10
Проаналізуйте. Як використовуються можливості фіскальної політики для стабілізації економіки, якщо уряд вибирає концепцію:
1) щорічно збалансованого бюджету
2) циклічно збалансованого бюджету
3) функціональних фінансів

Список використаних джерел........................ .............................. ........................14
   
Список літератури

1. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Навч. посіб. - К.: Атіка, 2002, с. 301-333.
2. Ковалевський Л.Г. Макроекономіка. Конспект лекцій. -К.: УАЗТ, 2005, с. 165-191.
3. Кучерявенко І.А. Макроекономіка: Практикум: Навч. посіб. –К.: Вікар, 2003, с. 143-158.
4. Макконнел К., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика. - М.: Республика, 1995, с. 242-318.
5. Мельникова В.І., Климова Н.І. Макроекономіка: -Навч. посіб. –К.: ВД “Професіонал”, 2004, с. 226-309.
6. Мікроекономіка і макроекономіка. Підручник для студентів економічних
спеціальностей закладів освіти. / За заг. ред. С.Будаговської. - К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2001, с. 305-365.
7. Панчишин С.М. Макроекономіка. Навчальний посібник. К.: Либідь, 2001, с. 182-220, 366-434.
8. Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М. Макроекономіка. Підручник. -К.- : Либідь, 1999, с.170-218.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.