20 . 04 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Сутність грошової пропозиції та способи її вимірювання№ роботи: 934
розділ: Макроекономіка
тип: Реферат
об'єм: 17
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. ........................3
1. Загальні теоретичні положення пропозиції грошей........................ .....4
2. Механізм формування пропозиції грошей........................ ....................9
3. Графічне зображення пропозиції грошей........................ ....................13
Виснов ки............................ .............................. .............................. ..............16
Список використаної літератури.................... .............................. .............17
   
Список літератури

1. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: опорний конспект лекцій – К.:Четверта хвиля, 1997
2. Бурда М., Виплош Ч. Макроекономіка: Європейський контекст /Пер. з англ. С.Панчишина, О.Ватаманюка, А.Стасишина.- Основи, 2003.
3. Макконнелл К.Р., Брю С. Л. Макроекономіка / Пер. з англ. С.Панчишина та О.Ватаманюка.- Львів: Просвіта, 2001.
4. Економічна теорія: Макро і мікроекономіка:Навч. посібник ( За ред. 3. З.Г.Ватаманюка та С.М.Панчишина) – Київ, Видавничий дім “Альтернатива”, 2001- 606с.
5. Основи економічної теорії / С.В. Мочерний, С.А. Єрохін, Л.О. Каніщенко та ін. За ред. С.В.Мочерного. - К.: ВЦ "Академія", 2001. - 472 с.
6. Самюелсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Макроекономіка / Пер. з англ. - К.: Основи, 1995.
7. Экономическая теория / Под ред. А.И.Добрынина, Л.С.Тарасевича : Учебник для вузов. - СПб : Изд. СПбГУЭФ, Изд. "Питер Паблишинг", 1997. - 480 с.
8. А Грищенко, Т. Кричевські. Монетарна стратегія: шлях до ефективної грошово-кредитної політики // Вісник національного банку України. № 11 2005 р., с. 8-17
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.