20 . 06 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Мультиплікатор як макроекономічний інструмент№ роботи: 932
розділ: Макроекономіка
тип: Контрольна робота
об'єм: 13
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Теоретичне питання…………………………………………………………… …3
1. Мультиплікатор як макроекономічний інструмент
Проблемні питання…………………………………………………………… …..5
1. Поясніть, в чому полягає різниця між заощадженнями та інвестиціями з точки зору економіки
2. Яким чином монополістичні явища в економіці можуть спровокувати інфляцію
Задачі…………………………………… ……………………………………..…10
Задача 1

Вид продукції
Рік
2002 2005 2002 2005
Випуск продукції Ціна за одиницю продукції
А 80 150 48 57
В 520 760 22 38
С 730 918 44 48

Визначити:
- номінальний ВНП
- реальний ВНП
- дефлятор

Задача 2
В умовах економічної рівноваги і повної зайнятості сукупні видатки дорівнюють 1500 грн., потенційний ВНП – 980 грн., мультиплікатор видатків – 4.
Розрахувати інфляційний розрив.

Задача 3
Природний рівень безробіття в поточному році складає U=6%, а фактичний Uф=1%. Визначити величину відносного відставання ВНП від потенційного за умови, коли коефіцієнт чутливості ВНП до динаміки циклічного безробіття дорівнює 2,5. Якщо реальний ВНП у цьому році становить 500 млрд. дол., то який обсяг продукції було втрачено через безробіття?
Задача 4
Індекс цін поточного року дорівнює 148,8%, а індекс цін минулого – 120%. Який рівень середньомісячної інфляції в країні.
Список використаної літератури……………………………………………….. 13
   
Список літератури

1. Основи економічної теорії / С.В. Мочерний, С.А. Єрохін, Л.О. Каніщенко та ін. За ред. С.В.Мочерного. - К.: ВЦ "Академія", 2001.
2. М. Бурда, Ч. Виплош Макроекономіка. Європейський контекст
К.: 1998
3. Бункина М.К., Семенов А.М., Семенов В.А. Макроэкономика. М., 2000.
4. Савченко А. Макроекономіка. К. 1995
5. Соболев В. Макроэкономика. Х. 1997.
6. Макроэкономика. Учебное пособие / за ред. Николаевой И.П. и др. – М.: 2000.
7. Макроэкономика / Под ред. Яковлевой Е.Б. – СПб.: Поиск, 1997
8. Мікроекономіка і Макроекономіка за ред. С. Будаговської
К.: Основи, 2001, с. 242
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.