23 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Дати характеристику основним цілям економічної політики держави№ роботи: 931
розділ: Макроекономіка
тип: Контрольна робота
об'єм: 15
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Дати характеристику основним цілям економічної політики держави........3
2. Дати характеристику валових і чистих інвестицій.................... .....................7
3. Система національних рахунків, як нормативна база макроекономічного рахівництва................... .............................. .............................. .............................. .9
Задача №5............................ .............................. .............................. ......................14
В країні 1 безподатковий дохід населення за звітний рік збільшився на 90 млн євро, а споживчі витрати на 60 млн євро.
Визначте граничну схильність до споживання.

Список використаної літератури.................... .............................. .......................15
   
Список літератури

1. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Навч. посіб. - К.: Атіка, 2002, с. 301-333.
2. Ковалевський Л.Г. Макроекономіка. Конспект лекцій. -К.: УАЗТ, 2005, с. 165-191.
3. Кучерявенко І.А. Макроекономіка: Практикум: Навч. посіб. –К.: Вікар, 2003, с. 143-158.
4. Макконнел К., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика. - М.: Республика, 1995, с. 242-318.
5. Мельникова В.І., Климова Н.І. Макроекономіка: -Навч. посіб. –К.: ВД “Професіонал”, 2004, с. 226-309.
6. Мікроекономіка і макроекономіка. Підручник для студентів економічних спеціальностей закладів освіти. / За заг. ред. С.Будаговської. - К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2001, с. 305-365.
7. Панчишин С.М. Макроекономіка. Навчальний посібник. К.: Либідь, 2001, с. 182-220, 366-434.
8. Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М. Макроекономіка. Підручник. -К.- : Либідь, 1999, с.170-218.
9. Самюельсон Н., Нордгаус В. Макроекономіка. Пер. з англ. -К.: Основи, 1995, с. 213-295.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.