20 . 06 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Двосекторна модель кругопотоку ресурсів, продуктів і доходу№ роботи: 926
розділ: Макроекономіка
тип: Контрольна робота
об'єм: 12
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Двосекторна модель кругопотоку ресурсів, продуктів і доходу…………....3
2. Задача……………………………………………………………… ……………6
Національне виробництво складається з двох товарів: Х (споживчий товар), У (засіб виробництва). В поточному році було виготовлено 500 одиниць Х (ціна за одиницю 20 грн.) та 120 одиниць У (ціна за одиницю 100 грн.). До кінця року 30 машин повинні бути заміщенні новими.
Розрахуйте:
а) ВВП;
б) ЧНП;
в) обсяг споживання;
г) обсяг валових інвестицій;
д) обсяг чистих інвестицій.

3. Крива сукупного попиту (AD). Графічне зображення та пояснення……….8
4. Економічна політика………………………………………………………. …11
Список використаних джерел…………………………………………….…….12
   
Список літератури

1. Базілінська О. Макроекономіка: Навчальний посібник для студентів вузів/ Олена Базілінська, М-во освіти і науки України. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 442 с.
2. Базилевич В. Ринкова економіка: Основні поняття і категорії. Навчальний посібник./ Віктор Базилевич, Катерина Базилевич. - К.: Знання , 2006. - 263 с.
3. Дратавер Б. Макроекономіка: М-во освіти і науки України, КДПУ ім. В. Винниченка. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2004. - 89 с.
4. Кривцов О. Макроекономіка у запитаннях та відповідях: Навч. посіб./ Олександр Кривцов, Валерій Бережний, Вікторія Онегіна,. - Харків: Факт, 2003. - 199 с.
5. Макроекономіка: Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної підготовки/ М-во освіти і науки України, ДЛАУ Укл. В. Ю. Еш. - Кіровоград, 2004. - 39 с.
6. Манків, Грегорі Н. Макроекономіка: Підручник для України/ Г.Н. Манків, Пер. з англ.: Степан Панчишин, Остап Ватаманюк та ін.. - К.: Основи, 2000. - 588 с.
7. Мельникова В. І. Макроекономіка: Навч. посібник для студ. вузів/ В. І. Мельникова, Н. І. Клімова М-во науки і освіти України, Нац. аерокосмічний ун-т ім. М. Є. Жуковського, Нац. банк України. - 2-е вид., доп.. - К.: Професіонал, 2004. – 394 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.