13 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Вимірювання обсягів національного виробництва: ВНП та ВВП, принципи та методи їх розрахунків№ роботи: 925
розділ: Макроекономіка
тип: Контрольна робота
об'єм: 23
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

7. Вимірювання обсягів національного виробництва: ВНП та ВВП, принципи та методи їх розрахунків................... .............................. ........................3
1. Взаємозв’язок ВНП та ВВП........................... .............................. .............................3
2. Принципи розрахунку ВВП........................... .............................. .............................. ....5
3. Методи розрахунку ВВП........................... .............................. .............................. .............7
12. Фондова біржа як барометр макроекономічної нестабільності................ .....10
1. Поняття фондової біржі та її значення...................... .............................. .....................10
2. Функції фондової біржі......................... .............................. .............................. ..............12
21. Сукупні витрати і потенційний ВВП: сесійний та інфляційний розриви (графічна інтерпретація)................ .............................. .............................. ......................13
1. Поняття сукупних витрат та потенційного ВВП........................... .............................1 3
2. Рецесійний та інфляційний розриви....................... .............................. ..............16
40. Ринок праці в Україні та механізм його функціонування................ ...............17
1. Поняття ринку праці......................... .............................. .............................. ........17
2. Ринок праці в Україні: особливості української моделі........................ ............18
Список використаної літератури.................... .............................. .......................23
   
Список літератури

1. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: опорний конспект лекцій – К.:Четверта хвиля, 1997
2. Бурда М., Виплош Ч. Макроекономіка: Європейський контекст /Пер. з англ. С.Панчишина, О.Ватаманюка, А.Стасишина.- Основи, 2003.
3. Макконнелл К.Р., Брю С. Л. Макроекономіка / Пер. з англ. С.Панчишина та О.Ватаманюка.- Львів: Просвіта, 2001.
4. Економічна теорія: Макро і мікроекономіка:Навч. посібник ( За ред. 3. З.Г.Ватаманюка та С.М.Панчишина) – Київ, Видавничий дім “Альтернатива”, 2001- 606с.
5. Основи економічної теорії / С.В. Мочерний, С.А. Єрохін, Л.О. Каніщенко та ін. За ред. С.В.Мочерного. - К.: ВЦ "Академія", 2001. - 472 с.
6. Самюелсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Макроекономіка / Пер. з англ. - К.: Основи, 1995.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.