21 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Антиінфляційне регулювання, його основні впливи№ роботи: 918
розділ: Макроекономіка
тип: Контрольна робота
об'єм: 15
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

57. Антиінфляційне регулювання, його основні впливи........................ ...3
150. Аналіз процесів грошово-кредитного регулювання в Україні.........8
Задача 105........................... .............................. .............................. ..............13
Відкрита економіка характеризується такими даними. В 1997 р. величина доходу становила 2,5 млрд. дол., величина споживання – 800 млн. дол., величина інвестицій – 300 млн. дол. В 1996 р. ці величини становили, відповідно: 2,2 млрд. дол., 680 млрд. дол., 320 млрд. дол. За вказаний період величина імпорту зросла на 50 млн дол. Визначити мультиплікатор відкритої економіки. Розрахувати мультиплікатор інвестицій та граничну схильність до інвестицій. Пояснити зміст отриманих показників.
Задача 198........................... .............................. .............................. ..............14
Для моделі, що включає державний сектор, роблять наступні припущення: С=150+0,8УД
Де УД – дохід розпорядження: І=100; G=100; Tr=50; t=0,2
Необхідно визначити
а) величину мультиплікатора
б) обсяг рівноважного виробництва
в) величину бюджетного надлишку
г) яким буде бюджетний надлишок, якщо G=200
д) яким буде бюджетний надлишок , якщо t збільшиться до 0,3

Список використаної літератури.................... .............................. .............15
   
Список літератури

1. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Навч. посіб. - К.: Атіка, 2002, с. 301-333.
2. Ковалевський Л.Г. Макроекономіка. Конспект лекцій. -К.: УАЗТ, 2005, с. 165-191.
3. Кучерявенко І.А. Макроекономіка: Практикум: Навч. посіб. –К.: Вікар, 2003, с. 143-158.
4. Макконнел К., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика. - М.: Республика, 1995, с. 242-318.
5. Мельникова В.І., Климова Н.І. Макроекономіка: -Навч. посіб. –К.: ВД “Професіонал”, 2004, с. 226-309.
6. Мікроекономіка і макроекономіка. Підручник для студентів економічних
спеціальностей закладів освіти. / За заг. ред. С.Будаговської. - К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2001, с. 305-365.
7. Панчишин С.М. Макроекономіка. Навчальний посібник. К.: Либідь, 2001, с. 182-220, 366-434.
8. Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М. Макроекономіка. Підручник. -К.- : Либідь, 1999, с.170-218.
9. Самюельсон Н., Нордгаус В. Макроекономіка. Пер. з англ. -К.: Основи, 1995, с. 213-295.
10. Солонінко К.С. Макроекономіка. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – К.: ЦУЛ, 2002, с. 144-173.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.