14 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Організація ділової служби та документообігу на підприємстві та підвищення її ефективності



№ роботи: 916
розділ: Діловодство
тип: Курсова робота
об'єм: 33
винагорода автору: 90 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. ...........3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЛОВОДСТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ....................... .............................. .............................. ...5
1.1. Організація діловодства на підприємстві.................. .............................. ...............5
1.2. Особливості документообігу на підприємстві.................. .............................. .......6
1.3. Раціоналізація документообігу на підприємстві.................. .............................. .10
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДІЛОВОЇ РОБОТИ ТА ДОКУМЕНТООБІГУ НА ТОВ „ПОДВІР’Я”.................... .............................. .............................. .............................. .....13
2.1. Загальна характеристика підприємства та його правового забезпечення.........13
2.2 Аналіз якості формування справ на ТОВ «Подвір’я».................... ......................18
2.3. Аналіз документів з господарсько-договірної діяльності.................... ..............23
2.4. Аналіз документів з організації бухгалтерського обліку на підприємстві.......27
ВИСНОВК И............................. .............................. .............................. ..........................30
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ................32
ДОДАТКИ... .............................. .............................. .............................. .........................34
   
Список літератури

1. ДСТУ 2732:2004 «Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять»
2. Баглей В. Оформлення журналів реєстрації документів. Формування особових справ у ВНЗ. Реєстраційні індекси // Секретар-референт. – 2007. – № 11 (ноябрь) – С. 21-23.
3. Беспянска Г. Інструкція з діловодства // Секретар-референт. – 2007. – № 6 (июнь) – С. 9-13.
4. Беспянска Г. Методика розроблення номенклатури справ підприємства // Секретар-референт. – 2007. – № 11 (ноябрь) – С. 9-15.
5. Беспянска Г. Методологія і методика раціоналізації діловодства // Секретар-референт. – 2007. – № 12 (декабрь) – С. 9-13.
6. Беспянска Г. Раціоналізація документообігу на підприємстві // Секретар-референт. – 2007. – № 10 (октябрь) – С. 21-25.
7. Беспянска Г. Розроблення Інструкції з організації роботи з документами, що містять комерційну таємницю // Секретар-референт. – 2007. – № 9 (сентябрь) – С. 9-13.
8. Беспянска Г. Розроблення Інструкції з організації роботи з документами, що містять комерційну таємницю // Секретар-референт. – 2007. – № 10 (октябрь) – С. 9-16.
9. Бибик С.П., Сюта Г.Н. Ділові документи та правові папери. – Харків: ФОЛІО; 2006; – С. 18-23.
10. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1998; – С. 73-74, 115-126.
11. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посібник, 5-те вид. – К.: Либідь, 2006; – С. 52-53, 55-56, 96-98, 159-176.
12. Заболотная С. Расчет численности персонала (в вопросах и ответах) // Секретар-референт. – 2007. – № 11 (ноябрь) – С. 17-19.
13. Загорецка О. Документування договірної діяльності підприємств, установ і організацій // Секретар-референт. – 2004. – № 8 (август) – С. 9-12.
14. Загорецка О. Номенклатури справ // Секретар-референт. – 2005. – № 11 (ноябрь) – С. 13-19.
15. Загорецка О. Підготовка та оформлення організаційних документів // Секретар-референт. – 2004. – № 1 (январь) – С. 9-12.
16. Загорецка О. Складання номенклатур справ та формування справ // Секретар-референт. – 2004. – № 7 (июль) – С. 9-14.
17. Іванова Т.В., Л.П. Піддубна Муніципальне діловодство: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2003; – С. 163-168.
18. Кожанова Т. Создание фирменного бланка // Секретар-референт. – 2004. – № 10 (октябрь) – С. 16-19.
19. Кожанова Т. Microsoft Excel: работа с журналами регистарции документов // Секретар-референт. – 2005. – № 11 (ноябрь) – С. 24-29.
20. Максименко В.Ф. Сучасна ділова українська мова. – Харків: ТОР-СІНГ ПЛЮС, 2006; – С. 77-99.
21. Сельченкова С. Инструкция по делопроизводству: требования к составлению // Секретар-референт. – 2004. – № 7 (июль) – С. 15-16.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.