25 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Грошово-кредитна політика України№ роботи: 915
розділ: Гроші та кредит
тип: Реферат
об'єм: 15
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3
1. Грошово-кредитна політика, її цілі та інструменти................... ......................4
2. Становлення грошово-кредитної політики в Україні....................... ...............8
3. Грошово-кредитна політика як інструмент економічної стабілізації.................. .............................. .............................. .............................. ..12
Висновки................ .............................. .............................. .............................. ......14
Список використаних джерел........................ .............................. ........................15
   
Список літератури

1. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Навч. посіб. - К.: Атіка, 2002, с. 301-333.
2. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: Ніос, 2000.
3. Добросердова Т.О., Кардашова Т.М. Гроші, грошовий обіг та кредит: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Азовський регіональний ін-т управління при Запорізькому держ. ун-ті. — Бердянськ: ТОВ "Будинок техніки плюс", 2002. — 110 с.
4. Івасів Б.С., Савлук М.І., Ющенко В.А., Гребеник Н. І., Дзюблюк О. В. Гроші та кредит: Підручник. — К.: КНЕУ, 1999. — 403 с.
5. Кочетков В.М., Сироцинський Д.Г., Андрушко Н.Ю. Гроші та кредит: Навч.-метод. Посібник — К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2001. — 84 с.
6. Луців Б. Л., Смовженко Т. С., Голуб Г. Г., Карп'як В. О., Кульчицька Р. Б. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях: Навч. посібник для студ. екон. спец. вузів / Тернопільська академія народного господарства; Національний банк України / — Л., 1999. — 155 с.
7. Ковалевський Л.Г. Макроекономіка. Конспект лекцій. -К.: УАЗТ, 2005, с. 165-191.
8. Кучерявенко І.А. Макроекономіка: Практикум: Навч. посіб. –К.: Вікар, 2003, с. 143-158.
9. Общая теория финансов: Учеб. Пособие / Под ред. Л.А.Дробозиной. – М.: Банки и бирижи, ЮНИТИ, 1995.
10. Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія): Навч. Посібник. - К.: КНЕУ, 2001.
11. Павлюк К.В. Фінансові ресурси держави. –К.: НІОС, 1998.
12. Полтавець Л.Т., Проша С.Ф. Гроші та кредит: Конспект лекцій / Київський національний ун-т будівництва і архітектури. — К.: КНУБА, 2003. — 70 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.