10 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Виведення нового продукту на ринок№ роботи: 914
розділ: Маркетинг
тип: Контрольна робота
об'єм: 23
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. .....3.
Розділ 1. Теоретичні аспекти виведення нового продукту на ринок.................4
1.1. Сутність поняття новий товар та їх класифікація.................. .......................4
1.2. Алгоритм планування нових товарів....................... .............................. .........5
Розділ 2. Аналіз рівня новизни продукції на ВАТ „Красилівський машинобудівний завод”........................ .............................. .............................. ......8
2.1. Загальна характеристика підприємства.................. .............................. ..........8
2.2. Аналіз інноваційної діяльності ВАТ „Красилівський машинобудівний завод”........................ .............................. .............................. .............................. ....11
Розділ 3. Розробка стратегії виходу на ринок підприємства з новими продуктами.................... .............................. .............................. .............................1 4
Висновки................... .............................. .............................. .............................. ...22
Список використаних джерел........................ .............................. ........................23
   
Список літератури

1. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. — К.: КНЕУ, 1998.
2. Дайян А., Бунерель Ф., Ланкар и др. Академия рынка. Маркетинг. — М.: Экономика, 1993.
3. Джоббер Дэвид. Принципы и практика маркетинга / Пер. с англ.: Учеб. пособие. — М.: Вильямс, 2000.
4. Дайл П. Менеджмент: стратегия и тактика: Пер. с англ. / Под ред. Ю. Н. Каптуревского. — СПб.: Питер, 1999.
5. Дайл П. Маркетинг, ориентированный на стоимость: Пер. с англ. / Под ред. Ю. Н. Каптуревского. — СПб: Питер, 2001.
6. Друкер П. Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. — М.: Book chamber international, 1992.
7. Дэй Д. Стратегический маркетинг. — М.: ЭКСПО-Прес, 2002.
8. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Підручник. — К.: КНЕУ, 2001.
9. Классика маркетинга / Сост. Б. М. Энис, К. Т. Кокс., Москва М.П. — СПб.: Питер, 2001.
10. Котлер Ф. Основы маркетинга / Пер. с англ. — М.: Прогрес, 1990.
11. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: Как созлать, завоевать и удержать рынок. / Пер. с англ. В. А. Гольдича и А. И. Оганесовой. — М.: АСТ, 2001.
12. Ламбен Ж. Ж. Стратегический маркетинг. — СПб.: Наука, 1996.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.