19 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Соціологічна концепція марксизму№ роботи: 912
розділ: Соціологія
тип: Контрольна робота
об'єм: 20
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
1. Соціологічна концепція марксизму..................... .............................. ....................4
2. Соціальна структура особистості................... .............................. ........................10
3. Обробка та аналіз соціальної інформації.................... .............................. ..........15
Висновки........ .............................. .............................. .............................. ..................19
Список використаної літератури.................... .............................. ............................20
   
Список літератури

1. Соціологія: короткий енциклопедичний словник. Уклад. В.І. Волович, В.І. Тарасенко, М.В. Захарченко та ін. Під заг. ред. В.І. Воловича. – К.: Укр. центр духовн. культури, 1998. – 736 с.
2. Соціологія. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. / За редакцією В.Г.Породяненка. – К.: Видавничий центр „Академія”, 1999. – 384 с.
3. Ручка А.О., Танчер В.В. Курс історії теоретичної соціології.. — К.: 1992.
4. Павличенко П. П., Литвиненко Д. А. Соціологія: Навч. посібник. — К.: Лібра, 2000.
5. Погорілий О.І. Соціологічна думка XX століття: Навчальний посібник. — К.: 1996.
6. Соціологія: Матеріали до лекційного курсу (Піча В., Семашко О., Черниш Н.) - К.: 2002
7. Соціологія: Конспект лекцій для студентів гуманітарних вузів. - К.: 2002.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.