17 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Споживча оцінка асортименту та якості хліба№ роботи: 905
розділ: Комерційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 47
винагорода автору: 90 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
1.Товарознавча характеристика хлібних виробів та фактори формування якості........................ .............................. .............................. .............................. ...........5
1.1. Класифікація та асортимент хлібних виробів....................... .............................5
1.2. Харчова цінність хліба і чинники, що її визначають.................... ....................9
1.3. Вплив різних факторів на формування якості хлібних виробів.....................14
1.4.Управління якістю харчовою сировиною..................... .............................. ......17
1.5.Аналіз ринку хлібопекарської промисловості України....................... ............24
1.6.Шляхи підвищення харчової цінності хлібних виробів....................... ...........29
2. Оцінка якості хліба......................... .............................. .............................. ...........34
2.1. Об’єкти та методи дослідження хліба......................... .............................. .......34
2.2.Оцінка органолептичних показників якості........................ .............................4 2
Висновки................... .............................. .............................. .............................. .......44
Список використаних джерел........................ .............................. ............................47
   
Список літератури

1. Алексеев Н.С. Товароведение хозяйственных товаров: Учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. 1732 “Товароведение и орг. торговли непрод. товарами.” - М.: Экономика, 1989.
2. Башнянин Г. І. Лазур П. Ю. Носов О. Ю. Комерційна діяльність підприємств на товарному ринку: проблеми ефективності торгових операцій. — Л.: Видавництво Львівської комерційної академії 2003. — 157 с.
3. Балабанова Л.В Маркетинг: Підручник. – 2-ге вид. перероб. і доп. – К.: Знання-Прес 2004. – 645 с.
4. Войнаш Л. Г. Товарознавство продовольчих товарів. — К.: НМЦ Укоопосвіта 2004. — 436 с.
5. Гридасов В. І. Товарознавство. — Х.: Видавництво НФаУ 2003. — 175 с.
6. Ещенко В.Ф., Леженин Е.Д. Товароведение хозяйственных товаров: Учеб. для товаровед. фак. торг. вузов. В 2-х томах. Т.2. - М.: Экономика, 1984.
7. Малхотра Нэреш К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство : Учебник / Нэреш К. Малхотра. - 4-е изд. - М. : ООО И. Д. Вильямс 2007. - 120 с
8. Маркетинговые исследования потребительского рынка / В. Анурин И. Муромкина Е. Евтушенко. - СПб.: Питер 2004. -270 с.
9. Попов А. К. Товарознавство продовольчих товарів. – К.: Знання, 2005. – 547 с.
10. Прусак П. Д. Товарознавство. – К.: Економіка, 2008. – 439 с
11. Кулик В.А. Маркетинг. – К.: Знання, 2002. – 348 с.
12. Коваль О.Д. Маркетинг. – К.: Вища школа, 2004. – 402 с.
13. Мудрик В.Х. Маркетинг. – К.: Знання, 2004. – 551 с.
14. Мрамар Г.К. Маркетинг. – К.: КНЕУ, 2007. – 440 с.
15. Міків В.Р. Маркетинг. – К.: Вища школа, 2003. – 297 с.
16. Современный маркетинг/ Под ред. В.Е. Хруцкого. – М.: Финансы и статистика , 2006.-300 с.
17. Сахаров У. С. Товарознавство. – К.: Знання, 2007. – 321 с.
18. Скув А. Д. Товарознавство. – К.: Знання, 2005. – 578 с.
19. Товарознавство/За ред. А. Д. Волини. – К.: Либідь, 2004. – 462 с.
20. Трачук М. Г. Маркетинг. – К.: КНЕУ, 2005. – 321 с.
21. Шишкін Е. В. Товарознавство. – К.: Знання, 2005. – 558 с.
22. Ярчук О. Р. Товарна політика підприємства. – К. : МАУП, 2007. – 126 с.
23. Чечеткина Н.М., Путилина Т.И. Горбунова В.В. Товарная экспертиза. Серия “Учебники и учебные пособия”. Ростов н/Д: “Феникс”, 2000.
24. http://www.ukrstat.gov.ua/
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.