14 . 12 . 2017
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Формування ефективної ситеми оплати праці керівників та спеціалістів на основі оцінки їх ділових та професійних якостей№ роботи: 902
розділ: Економіка праці
тип: Курсова робота
об'єм: 44
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
1.1. Поняття заробітної плати, основні форми та системи оплати праці
1.2. Зарубіжний досвід оцінки ділових та професійних якостей персоналу
1.3. Проблеми застосування сучасних систем оплати праці на підприємствах України
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ВАТ «УБ ХАЕС»
2.1. Загальна характеристика діяльності підприємства
2.2 . Аналіз основних показників в діяльності підприємства
2.3. Аналіз систем оплати праці керівників та фахівців
РОЗДІЛ 3 УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


Розглянем о поняття категорії заробітної плати, що являє собою грошовий (в окремих випадках натуральний) еквівалент витрат фізичної та розумової праці.
Домінують в основному дві точки зору на її визначення. Перша з них відображає ортодоксальні погляди апологетів наукового комунізму, що трактують її з позиції планової економіки та командно-адміністративної системи господарювання. Причому єдиного підходу до її визначення тут немає. В одному випадку заробітну плату інтерпретують як «виражену у грошах частку робітників та службовців у національному доході, що складає основну частину необхідного фонду життєвих засобів, і розподілювану відповідно до трудового внеску працівників у суспільне виробництво».
В іншому випадку читаємо, що заробітна плата “є грошовим виразом основної частини створюваного на загальнонародних підприємствах необхідного продукту, що надходить до індивідуального споживання працівників відповідно до кількості та якості затраченої ними праці у суспільному виробництві”.
Ці та інші подібні їм визначення мають ряд істотних недоліків, а саме:
1. Визначення анахронічні. Орієнтовані на централізоване управління економікою та соціалістичні принципи розподілу суспільного багатства, вони не відповідають вимогам і умовам ринкових відносин.
2. Визначення неповні. Вони відбивають лише окремі ознаки і властивості заробітної плати як економічної категорії.
3. Визначення суперечливі. У них немає єдиного розуміння джерела заробітної плати. В одному випадку за нього приймають суспільний продукт, в іншому - національний доход, а в третьому - фонд індивідуального споживання та інше.
Стосовно іншої точки зору визначення суті заробітної плати, то вона зявилася порівняно недавно і повязана зі становленням ринкових відносин і формуванням ринку праці. Характерним для неї є ототожнення заробітної плати з вартістю і ціною робочої сили. У цьому випадку заробітна плата визначається як перетворена форма вартості і ціни товару робоча сила або як грошовий вираз вартості (ціни) робочої сили. При цьому зарплата виступає як плата за специфічний товар - робочу силу. Таке розуміння заробітної плати є досить поширеним у наш час. Так, авторський колектив науковців пише: “Робоча сила як товар має вартість... заробітна плата є не просто часткою в тій частині національного доходу, що розподіляється по кількості і якості праці, а обєктивною категорією – перетвореною формою вартості або ціною робочої сили”.
Недоліком цього підходу до визначення заробітної плати є змішання понятійного апарату та термінології класичної школи політичної економії з термінологією сучасних західних економічних теорій. В основі цього – становлення ринкової економіки та обєктивний процес привнесення в економічну теорію і практику зовсім різних підходів до визначення суті заробітної плати.
Крім цього, є також інші визначення заробітної плати. Так, А.Маршалл трактує заробітну плату як ціну ресурсу. При цьому він висуває два чинники, що визначають розмір заробітної плати:
1. гранична продуктивність;
2. витрати відтворення, навчання та утримання працівників.
Макконел К.Р. і Брю С.Л. у своєму бестселері “Экономикс” пояснюють, що “заробітна плата або ставка заробітної плати – це ціна, яка виплачується за використання праці”.
Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці і господарської діяльності підприємства”.
На перший погляд подібне формулювання не викликає особливих заперечень. В ньому підкреслюється, що заробітна плата - це виражена в грошовій формі оплата за працю. Зазначається, хто її виплачує і від чого залежить її розмір. Але разом з тим, це досить спрощене тлумачення, що не розкриває в повному обсязі дійсної суті цієї найважливішої економічної категорії.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.