18 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Оцінка якості приладдя для письма ПП "Лєгніца"№ роботи: 901
розділ: Комерційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 40
винагорода автору: 90 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
1. Перспективи розвитку ринку приладдя для письма в Україні....................... .....5
2. Аналіз нормативних документів, що регламентують вимоги до якості приладдя для письма........................ .............................. .............................. .............10
3. Оцінка структури асортименту приладдя для письма ПП "Лєгніца"...............18
4. Оцінка якості приладдя для письма ПП "Лєгніца"................... .........................26
В исновки....................... .............................. .............................. .............................. ...35
Список використаних джерел........................ .............................. ............................39
Додатки..................... .............................. .............................. .............................. ........41
   
Список літератури

1. Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами Затверджені наказом Мінекономіки України від 19.04.07 р. №104
2. Алексеев Н.С. Товароведение хозяйственных товаров: Учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. 1732 “Товароведение и орг. торговли непрод. товарами.” - М.: Экономика, 1989. – 323 с.
3. Башнянин Г. І. Лазур П. Ю. Носов О. Ю. Комерційна діяльність підприємств на товарному ринку: проблеми ефективності торгових операцій. — Л.: Видавництво Львівської комерційної академії 2003. — 157 с.
4. Балабанова Л.В Маркетинг: Підручник. – 2-ге вид. перероб. і доп. – К.: Знання-Прес 2004. – 645 с.
5. Войнаш Л. Г. Товарознавство непродовольчих товарів. — К.: НМЦ Укоопосвіта 2004. — 436 с.
6. Глушкова Т. Г. Товарознавство товарів культурно-побутового призначення. — К.: КНТЕУ 2004. — 550 с.
7. Гридасов В. І. Товарознавство. — Х.: Видавництво НФаУ 2003. — 175 с.
8. Ещенко В.Ф., Леженин Е.Д. Товароведение хозяйственных товаров: Учеб. для товаровед. фак. торг. вузов. В 2-х томах. Т.2. - М.: Экономика, 1984. - 421 с.
9. Исследование непродовольственных товаров: Учеб. пособие для товаровед. фак. торг. вузов / А.Т. Голубятникова, Г.В. Жильцова и др. - М.: Экономика, 1982. – 347 с.
10. Малхотра Нэреш К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство : Учебник / Нэреш К. Малхотра. - 4-е изд. - М. : ООО И. Д. Вильямс 2007. - 120 с
11. Маркетинговые исследования потребительского рынка / В. Анурин И. Муромкина Е. Евтушенко. - СПб.: Питер 2004. -270 с.
12. Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами: Учеб. Для нач. проф. Образования / Под ред. А.Н. Неверова, Т.И. Чалых. – М.: ИРПО; Изд. Центр “Академия”, 2000. – 260 с.
13. Товароведение непродовольственных товаров: Уче. Пособие / В.Е. Сыцко, М.Н. Миклушов, Г.С. Турилкина и др.; Под ред. В.Е. Сыцко, М.Н. Миклушова. –МН.: Выш. Шк., 1999. - 401 с.
14. Чечеткина Н.М., Путилина Т.И. Горбунова В.В. Товарная экспертиза. Серия “Учебники и учебные пособия”. Ростов н/Д: “Феникс”, 2000. – 239 с.
15. Чуканова Н.Н. Товароведение и товароведная экспертиза непродовольственных товаров: Учеб. Пособие. – Владивосток: ВФ РТА, 1998. – 365 с.
16. http://www.ukrstat.gov.ua/
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.