15 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Державне регулювання медичного бізнесу в Україні№ роботи: 899
розділ: Фармацевтичний менеджмент
тип: Контрольна робота
об'єм: 11
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

8. Державне регулювання медичного бізнесу в Україні....................... ............3
23. Механізм і принципи ціноутворення послу в медичному бізнесі..............5
36. Визначення поняття „первинна медико-санітарна допомога”....................8
Список використаних джерел........................ .............................. .......................11
   
Список літератури

1. Гладун З. С. Державне управління в галузі охорони здоров’я. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000
2. Журавель В. И. Основы менеджмента в системе здравоохранения К. 1994
3. Луцій О.П. Основи маркетингу: Конспект лекцій: Уч.посіб.-К: Видав-во Європ. ун-ту, 2000.-48с.
4. Маркетинг /Т.Д. Маслова, Л.Н. Кавалик, С.Г. Божук. – СПб.: Питер, 2001.-320с.
5. Ф. Котлер. Основы маркетинга. – М.: Дело и сервис, 1991
6. Ассель В. Маркетинг: принципы и стратегия. – М.: Дело и сервис, 1999.
7. Гарковенко С.С. Маркетинг: Підручник- Київ: Лібра, 2000
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.