25 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Загальні сутнісні риси та різновиди морального зла№ роботи: 897
розділ: Етика та естетика
тип: Контрольна робота
об'єм: 16
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ
1. Поняття зла
2. Причини морального зла
3. Різновиди морального зла
Висновки
Список використаних джерел

Висновки
Таким чином, пояснення природи морального зла найбільше помітно звязано з двома лініями факторів, що детермінують. На одній з них знаходяться переважно індивідуально-психологічні особливості людини, такі, як недостатність розумової мотивації, перекручування хотіння, емоційно-вольові девіації. Інша лінія містить концепції вирішального значення соціально-економічних умов життя, у свою чергу визначальну суспільну мораль. (Теорію первісної зіпсованості людини, якщо сприймати її всерйоз, можна обєднати з першою групою факторів, оскільки лиха вдача окремої людини присутня з моменту її народження).
Кожен з цих напрямків висвітлює визначений аспект проблеми морального зла і більш-менш адекватно відбиває визначений клас моральних феноменів. Важко, наприклад, не погодитися з теорією дисгармонії психічних якостей, оскільки при будь-яких соціальних умовах психічна незбалансованість, підвищена імпульсивність і схильність до крайностей підвищує імовірність аморального поводження. Соціальна парадигма аморалізму не менш переконлива. На її користь говорить те, що весь моральний прогрес людства здійснюється за рахунок удосконалення громадської організації життя (включаючи і науково-технічний прогрес), а не змін у нервово-психічній конституції людини.
Оцінюючи обидві парадигми, варто сказати, що реальне поводження індивіда визначається сукупністю зовнішніх і внутрішніх факторів, що створюють систему мотивації зі складним і рухливим співвідношенням підсистем і елементів. Різноманітні і часом суперечливі спонукання трансформуються у визначену єдність, що має системний характер.
Моральним злом називається зло, що відбувається при особистій участі людського внутрішнього світу - його свідомості і волі. Це зло, що відбувається і твориме за рішенням самої людини, по її виборі розділяється на два різновиди - ворожість і розбещеність.
До ворожості відноситься прагнення до руйнування, агресія, насильство, гнів, ненависть, бажання загибелі, придушення інших. Ворожість активна, енергійна, вона прагне знищити чуже буття та благополуччя. Вороже налаштована людина свідомо прагне нанести другим шкоду, збиток, страждання, приниження. Однак суспільство часте схвалює та направляє ворожість, нагороджує і прославляє за неї.
Розбещеність - інший різновид морального зла - поєднує такі людські пороки: малодушність, боягузтво, лінь, холопство, невміння своїми бажаннями і пристрастями. Уся історія розвитку моралі і моральній філософії - це завзята і наполеглива боротьба з розбещеністю.
   
Список літератури

1. Гусейнов А., Апресян С. Этика. – М. Высшая школа, 2002. – 470 с.
2. Естетика. / За ред. В. Лозового. - К.: Юрінком Інтер, 2003. – 223 с.
3. Етика / За ред. В. Лозового. - К.: Юрінком Інтер, 2002. – 223 с.
4. Малахів В. Етика. Курс лекцій. – К.: знання, 2001. – 382 с.
5. Словарь по етике. – М.: Высшая школа, 1989. – 447 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.