20 . 06 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Створення проектної команди№ роботи: 896
розділ: Менеджмент
тип: Контрольна робота
об'єм: 18
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. 3
1. Формування команди проекту .............................. .............................. ........4
2. Управління конфліктами в проектах...................... .............................. .......8
3. Розвиток команди....................... .............................. .............................. .....14
Висновки............. .............................. .............................. .............................. ...17
Список використаної літератури.................... .............................. .................18
   
Список літератури

1. Тян Р.Б., Холод Б.І., Ткаченко В.А. Управління проектами. Підручник. Київ: ЦУЛ, 2003, 224 с.
2. Джонс. Дж. К. Методы проектирования: Пер с англ. – М.: Мир, 200. – 326 с.
3. Упарвления проектами / Под редакцией В. Д. Шапиро. М., СПб., 2000 – 453 с.
4. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. – Львів, 1995.
5. Бойдел Т. Как улучшить управление организацией: Пособие для руководителей. – М.: ИНФРА-М: Премьер, 1995. – 202с.
6. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент, М.: Гардарика, 1998
7. Герчикова И.Н. Менеджмент. - М.: Банки і біржі. ЮНИТИ, 1995
8. Аналіз вигід і витрат: практ. посібн. / Пер. з англ. С. Соколик. – К.: Основи, 2000.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.