22 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Ефективність використання кадрового потенціалу№ роботи: 894
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Контрольна робота
об'єм: 13
винагорода автору: 13

Зміст:

1. Ефективність використання кадрового потенціалу………………………….3
2. Види вартості, принципи оцінки та фактори………………………………....7
Спис ок використаних джерел…………………………………………………..13
   
Список літератури

1. Бузько И.Р., Дмитренко И.Е., Сущенко Е.А. Стратегический потенциал и формирование приоритетов в развитии предприятий.- Алчевск: изд-во ДГМИ, 2002.- 216с.
2. Сосненко Л.С. Анализ экономического потенциала действующего предприятия.- М.: издат.дом. «Эконом. лит-ра», 2004.- 208с.
3. Економіка виробничого підприємства/ за ред. Й.М. Петровича.- К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001.- 405с.
4. Гавва В.Н. Потенціал підприємства: формування та оцінювання: навчальний посібник для студ. екон. спец. вищих навч. закладів/ В.Н.Гавва, І.А. Божко.- К.: ЦУВ, 2004.- 200с.
5. Федонін О. С, Рєпіна І. М., Олексюк О. І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник. —К.:КНЕУ, 2003. —316 с.
6. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: Навч. посібник.- К.: ЦНЛ, 2005.- 352 с. 15. Куденко Н. Стратегічний маркетинг: Навч. пос. - К.: КНЕУ, 1998. - 152 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.