14 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Що є “психологічного” в управлінні?№ роботи: 893
розділ: Менеджмент
тип: Контрольна робота
об'єм: 15
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1.Що є “психологічного” в управлінні?
2.Розкрийте специфіку психолого-управлінського консультування, як одного з видів психологічної допомоги керівникам.
3.Як співвідносяться між собою поняття “управління” та “керівництво”?
4.Що таке “персоніфікація діяльності”?
5.Проаналізуйте основні види комунікативних бар’єрів, причини їх виникнення, та шляхи подолання.
Список використаних джерел
   
Список літератури

1. Амстронг М. Осовы менеджмента: Как стать лучшим руководителем. – ростов Д: Феникс, 1998. – 512 с.
2. Карамушка Л. М. Психологічні основи управління в системі середньої освіти: Навч. посіб. Для підготовки та перепідготовки керівників закладів середньої освіти К.: 1997. – 180 с.
3. Коломінський Н. Л. Психологія педагогічного менеджменту: Навч. посіб. – К.: МАУП, 1996. – 176 с.
4. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело, 1992.
5. Управленческое консультирование: Пер. с англ / Под ред М. Кубра СП, 1992.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.