25 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Поняття наукового потенціалу№ роботи: 891
розділ: Інвестиційна діяльність
тип: Контрольна робота
об'єм: 21
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3
1. Поняття наукового потенціалу.................... .............................. .........................4
2. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства.................. ..........................10
3. Поняття та особливість інноваційної стратегії..................... ..........................14
Висновки...................... .............................. .............................. .............................. 20
Список використаних джерел........................ .............................. ........................21
   
Список літератури

1. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи: Навчальний посібник. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2003. – 278 с.
2. Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина.–2-еизд,-М:ИНФРА-М, 1999. - 669 с.
3. Зеткин А.С., Кортов С.В. Методологический подход к оценке
инновационного потенциала проекта//Инновации-2003.№6(43) –С42-44.
4.Трифилова А.А. Анализ инновационного потенциала предприятия // Инновации. - 2003. - № 6 (63). – С. 67 -72.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.