17 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Закони та закономірності, що впливають на прийняття управлінських рішень№ роботи: 882
розділ: Менеджмент
тип: Контрольна робота
об'єм: 13
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

3. Закони та закономірності, що впливають на прийняття управлінських рішень........................ .............................. .............................. .............................. .....3
13. Поняття управління запасами. Мета й основні завдання управління запасами. Основні етапи формування політики управління запасами на підприємстві. Аналіз запасів товарно-матеріальних цінностей у попередньому періоді....................... .............................. .............................. ...........5
23. Стохастичне програмування................. .............................. .............................8
Список використаних джерел........................ .............................. ........................13
   
Список літератури

1. Моделі та методи прийняття рішень в аналізі та аудиті: Навч . посіб . для студ. спец. 7.050106 “ і аудит ” / За ред . Ф . Ф . Бутинця , М . М . Шигун . — Житомир: ЖДТУ, 2004. — 352 с.
2. Иваниенко В. В. Модели и методы принятия решений в анализе и аудите: Учеб. пособие. — Х.: ИД ”, 2004. — 296 с.
3. Колпаков В. М. Теория и практика принятия управленческих решений: Учеб. пособие. — 2-е изд ., перераб. и доп.— К.: МАУП , 2004. — 504 с.
4. Василенко В. А. Теорія і практика розробки управлінських рішень: Навч. посіб. — К.: ЦУЛ, 2002. — 420 с.
5. Кігель В. Р. Методи і моделі підтримки прийняття рішень у ринковій економіці: Монографія . — К.: ЦУЛ, 2003. — 202 с.
6. Кігель В. Р. Математичні методи ринкової економіки: Навч. посіб. — К.: Кондор, 2003. — 158 с.
7. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті. Курс лекцій. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця, к.е.н., доц. М.М. Шигун. – Житомир: ПП “Рута”, 2004. – 352 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.