21 . 06 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Розрахунок вартості грошей за різних умов інвестування№ роботи: 881
розділ: Інвестиційна діяльність
тип: Контрольна робота
об'єм: 14
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Розрахунок вартості грошей за різних умов інвестування.................. .................3
2. Оцінка масштабу виробництва проекту....................... .............................. ...........8
Задача 1............................. .............................. .............................. .............................. .11
Порівняти ризикованість проектів за величиною середньоквадратичного відхилення
Задача 1............................. .............................. .............................. .............................. 12
Фірмі пропонується здійснити проект з сумою інвестицій 13 млн грн.. Визначити показники чистої теперішньої вартості, внутрішньої норми дохідності, індексу рентабельності інвестицій та строку окупності. Грошові надходження по роках складають 2, 5, 5, 9 млн. Грн.. при ставці дисконту 7%.
Список використаних джерел........................ .............................. .............................1 4
   
Список літератури

1. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. – Киев: ИТЕМ ЛТД, 1995 – 448с.
2. Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні. – К.: Вид-во „Лібра”, 1998. – 392 с.
3. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом: Монографія. – К.: Лібра, 2002. – 472 с.
4. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність. — К. : ЦУЛ, 2003. — 375с.
5. Музиченко А. С. Інвестиційна діяльність в Україні. — К.: Кондор, 2005. — 406с.
6. Черваньов Д. М. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємств. — К.: Знання-Прес, 2003. — 622с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.