14 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Планування потреби в матеріально-технічних ресурсах№ роботи: 880
розділ: Планування діяльності
тип: Контрольна робота
об'єм: 12
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3
1. Планування потреби в матеріально-технічних ресурсах...................... ..........5
2. Напрями раціонального використання сировини та матеріалів.................... .8
Висновки.................. .............................. .............................. .............................. ....11
Список використаних джерел........................ .............................. ........................12
   
Список літератури

1. Андреюк Н.В., Минчинська І.В. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник / Національна академія держ. податкової служби України. — Ірпінь, 2005. — 162 с.
2. Беда Ф.П., Наконечний Л.І. Економіка, організація та планування діяльності підприємств: Навч. посібник. — Л.: Каменяр, 2001. — 266 с.
3. Каретнікова В.С. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вузів. — Х., 1999. — 265 с.
4. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства: Підручник для студ. вищих навч. закл.. — К.: Видавничий дім "Скарби", 2002. — 336 с.
5. Свінцицька О.М. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Європейський ун-т. — К.: Видавництво Європейського університету, 2004. — 232 с.
6. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти. — К.: Каравела, 2003. — 427 с.
7. Плоткін Я.Д., Янушкін О.К. «Організація і планування виробництва на машинобудівному підприємстві: Навч. видання» – Львів: Світ, 1996. – 352с.
8. Швайка Л.А. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб.. — Л.: Новий світ - 2000, 2003. — 268 с.
9. Яковлев О.І., Устич А.О Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. / Харківський ін-т управління. — Х.: Консум, 2005. — 88 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.