16 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Роль бізнес-проектування для розвитку компанії.№ роботи: 879
розділ: Планування діяльності
тип: Контрольна робота
об'єм: 13
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Роль бізнес-проектування для розвитку компанії. Життєвий цикл проекту. Характеристика чотирьох фаз циклу: стартової, підготовки, реалізації та завершення…………………………………………………… ………………..….3
2. Основні шляхи подолання кризових явищ в компанії…………………….....6
3. Складіть бюджет бізнес-проекту який спрямований на технічне оновлення підприємства……………………………………………… ……………………..11
Список використаної літератури……………………………………………….. 13
   
Список літератури

1. Антикризисное управление: производственные и территориальные аспекты: Труды II Всерос. науч.-практ. конф., 7-9 февраля 2002 г. - Новокузнецк, 2002. — 274 с.
2. Бланк И. А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. — К.: Ника-Центр, 2001. — 528 с.
3. Бляхман Л. С. Основы функционального и антикризисного менеджмента: Учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по экон. спец. — С.Пб.: Изд-во Михайлова В. А., 1999. — 380 с.
4. Будзан Б. П. Менеджмент в Україні: сучасність і перспективи. — К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2001. — 349 с.
5. Данилюк М. О., Савич В. І. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. для студ. вузів, які навчаються за освітньо-професійною програмою спеціаліста та магістра з напряму "Економіка та підприємництво". - Івано-Франківськ: ІМЕ, 2001. — 212 с.
6. Іванов Ю. Б., Кравченко Ю. І., Хоменко М. М. Вступ до бізнесу. — К.: Лібра, 1995. — 251с.
7. Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій. — К., 2000. — 390 с.
8. Узунов В. Н. Предпринимательский менеджмент: Учеб. пособие для студ. экон. спец. - Симф., 2001. — 259 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.