22 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Концептуальні засади протекціонізму№ роботи: 877
розділ: Ціноутворення
тип: Контрольна робота
об'єм: 14
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Концептуальні засади протекціонізму………………………………………. .3
2. Нетарифні методи регулювання зовнішньої торгівлі………………………..6
3. Поняття форми та види митного контролю…………………………………..9
Спис ок використаної літератури…………………………………………..…… 14
   
Список літератури

1. Длігач А.О. Маркетингова цінова політика: світовий досвід, вітчизняна практика: Навч. посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 304 с.
2. Цены и ценообразование. 4-е изд. / Под редакцией В.Е.Есипова. – СПб.: Питер, 2005. – 560 с.
3. Ценообразование и рынок: Сборник. – М., 1992. – С. 111.
4. Чубаков Г. И. Стратегия ценообразования в маркетинговой политике предприятия. – М., 1996. – С. 97.
5. Ф. Котлер. Основы маркетинга. – М.: Дело и сервис, 1991.
6. Варковенко І. І. Маркетинг. - К.: Вища школа, 1998.
7. Ассель В. Маркетинг: принципы и стратегия. – М.: Дело и сервис, 1999.
8. Кардаш О. Л. Маркетингова товарна політика. – К.: КНЕУ, 1999. – 204 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.