17 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Податкова система як інструмент економічної політики держави№ роботи: 876
розділ: Державне регулювання
тип: Контрольна робота
об'єм: 16
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ…………………………………………………………... …………………..3
1. Податкова система в структурі інструментів державного регулювання...…4
2. Розвиток податкових важелів регулювання економіки…………………….10
Висновки …………………………………………………………………………15
Список використаної літератури……………………………………………..… 16
   
Список літератури

1. Дідківська Л. І., Головко Л. С. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2002. – 214 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
2. Костюченко О. А. Банківське право: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 168 с.
3. Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога З. Державне регулювання економіки /За ред. д-ра. екон. наук, проф., акад. АН вищої школи України І. Р. Михасюка. – Львівський національний університет ім. І. Франка. Підручник. Друге вид., виправлене і доповнене. – К.: Атіка, Ельга-Н, 2000. – 592 с.
4. Скрипник А. В. Державне регулювання економіки (податки, бюджет, корупція, вибори). Курс лекцій. – Київ: ЦУЛ. 2002. – 296 с.
5. Стеченко Д. М. Державне регулювання економіки: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2000. – 176 с.: іл. – Бібліогр.: с. 166 – 169.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.